JOGI KÖZLEMÉNY

Kedves Látogatónk!

Kérjük, hogy az internetes oldalainkat csak akkor használja, ha az alábbi feltételeket elfogadja:

1.) A Nagy marketing szótár weboldalra látogató személy – a továbbiakban Látogató – minden írásos anyagot másodközlésre átvehet, amennyiben a Látogató (másodközlő fél) az anyag átvételével kötelezi magát arra, hogy a Nagy marketing szótár hyperlinkelt hivatkozását forrásmegjelölésként feltünteti.

2.) A Nagy marketing szótár internetes oldalán található anyagok kizárólag személyes (egyaránt kereskedelmi és nem kereskedelmi) célú tanulmányozása és letöltése abban az esetben engedélyezett, ha a Látogató az eredeti anyagok vagy azok másolatait érintő szerzői jogokat, valamint a szellemi alkotásokhoz fűződő egyéb jogokat nem sérti meg. Látogató a jelen oldalakon található anyagokat kizárólag Optimum Marketing Kft. – a továbbiakban Kiadó – írásos hozzájárulásával jogosult módosítani, újra előállítani, nyilvánosan közzétenni, előadni, terjeszteni, illetve egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi célzattal felhasználni. A jelen oldalakon található anyagok részben szerzői jogi védelem alatt állnak, és azok bármely engedély nélküli felhasználása szerzői jogi, szabadalmi (védjegyoltalomról szóló) és egyéb jogszabályokba ütközhet.

3.) Amennyiben Látogató olyan információt közöl a Nagy marketing szótár oldalain, amelyekkel a személye azonosítható, elfogadja, hogy a Kiadó ezeket az információkat a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően kezeli. Látogató az adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Kiadó kereskedelmi ajánlataival kapcsolatos anyagokat küldjön a számára. Látogató ezt a hozzájárulását bármikor visszavonhatja és kérheti személyes adatai kezelésének megszüntetését, ill. azok törlését a Kiadó részére küldött e-mailjében vagy levelében.

4.) Látogatónak – ellenkező értelmű, egyidejű, írásos formában megadott, kifejezett kikötése hiányában – az általa a jelen oldalakra küldött vagy átvitt anyagai, információi vagy egyéb közleményei nem tekintendők sem titkosnak, sem a szellemi alkotásokat megillető jogi védelem alatt állónak. A Kiadó és a website-ot működtető cég ezen közleményekkel kapcsolatosan semmiféle kötelezettséget nem vállal, valamint a Látogató által küldött közleményeket és minden, bennük megjelenő adatot, képet, hangot, szöveget és egyéb dolgot bármely kereskedelmi vagy nem kereskedelmi célra szabadon másolhat, közzétehet, terjeszthet, módosíthat, átírhat, illetve egyéb módon szabadon felhasználhat.

5.) A Nagy marketing szótár oldalairól más internetes oldalakra való csatlakozás lehetősége kizárólag a Látogató kényelmét szolgálja. A Kiadó semminemű felelősséget nem vállal akkor, amikor a Látogató ezen kapcsolódási lehetőségeket igénybe veszi és a jelen oldalakat elhagyja, valamint ezeken az oldalakon fellelhető valamilyen információt, szoftvert, terméket vagy más anyagot megrendel, felhasznál vagy igénybe vesz.

6.) A Kiadó, a website-ját működtető cég, valamint a jelen oldalakon említett harmadik cégek kifejezetten kizárják a jelen oldalak, az ezekhez kapcsolódó egyéb internetes oldalak, illetve az ezeken található anyagok és információk használatából, vagy a használat következményeiből származó bármely kárért való, akár szerződéses kötelmen alapuló, akár szerződésen kívüli károkozásból eredő, vagy más jogszabályra, elvre hivatkozó felelősséget, korlátozás nélkül, beleértve – de nem kizárólagosan – az adatok elvesztéséből, az üzletmenet megszakításából vagy az elmaradt haszonból származó károkat. Ez a rendelkezés akkor is érvényes, ha a website-okat működtető cégeket a bekövetkezett kár felmerültének lehetőségére előzetesen figyelmeztették.

7.) A Kiadó, valamint az általa megbízott, website-ot működtető cég jogosult a fenti Jogi közlemény tartalmát naprakész állapotba hozni, azt bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítani.

Copyright © 2011 Optimum Marketing
ISMERTETŐ | RENDELÉS | GYIK | ELÉRHETŐSÉGEK | JOGI KÖZLEMÉNY